Yoga er en livsfilosofi.
Et redskab der hjælper os med at komme tilbage til vores natur, og kan hjælpe os med at finde ind til vores sande jeg.
Helt konkret betyder yoga ”forening af det individuelle med det universelle”.

Yoga giver dig fysisk velvære og udvikling af din krop med øget smidighed, styrke og kontrol. Yoga er med andre ord både for krop og sjæl.

Y
oga hjælper os med at finde frem til vores sande jeg, og med at forstå at vi er en del af noget fælles og større – nemlig universitet.

Når vi som mennesker har ro og balance, bliver vi automatisk forenet med vores omgivelser. Det at vi arbejder med os selv, hjælper os med større overskud til vores omgivelser.

I mine yoga timer vil jeg invitere dig til at sætte en intention som vil hjælp dig at holde fokus under timen. Der vil altid være en pranyama (åndedrættes øvelse), en kortere meditation, en guidning ind i det forskellige asanas (postures) og guidning i alignments.
Jeg underviser i Mindful yoga, Vinyasa Slow, Vinyasa Flow, Dynamaisk yoga og Chakra yoga.

Mindful yoga er en blød form af yoga som alle kan deltage i. I denne form at yoga bringer vi opmærksamheden konstant tilbage på vores krop og vores åndedræt. Mindful yoga er en meget restorativ yoga.

Vinyasa yoga er en mere varierende yoga form som bygger på mere smidig form af yoga i et flow af stilninger og alignments. I denne form at yoga vil jeg aligne din krop og give dig korrektion.

Chakra yoga dette er min favorit yoga og den form af yoga jeg har studeret og levet mest efter. Her arbejder vi med de 7 charka, kroppens energi center (prana) vores livsenergi og vi åbner op aktivt for de forskellige energibaner (nadis). 

Yoga Nidra, mens du slapper af og forynger på yogamattan, vil denne grundige vejledning eskortere dig til en meget dybere end du nogensinde har gået i en anden form for meditation. Når du forsigtigt skifter ind i den bevidste tilstand af bevidst søvn, vil denne praksis fremkalde afslapning og forfriskning, som om du vågner, danner en dybt afslappende og helbredende søvn.

Yoga Nidra består af flere forskellige lag eller trin, som du bliver guidet igennem. Man starter med at sætte en sankalpa, en sætning som udtrykker et dybfølt ønske og hjælper dig med at sætte en intention. Derefter laves en kropsscanning og en fokus på åndedræt, sanser, følelser og visualisering over et bestemt tema. Man afslutter altid med at gentage sin sankalpa.

Anahata means the heart. For me yoga is about to create space in your body and mind and to be connected with your heart. If we have focus on our heart and can feel our heartbeats we can be more aware of how we communicate together. We can only create peace by our heart, not from our mind and ego.from the heart or if it is only from our mind and ego.

To have a dialog from heart to heart is the way to create peace. I love to meditate with focus from my heart and feel that amazing space and light we all have inside of us.  get in contact with. And the best part of it all is that we all, everybody have a heart inside and can create this space they want. It is the heart and our breathing keeping us alive , and sometimes when I think how little attenetion we give this two mircales in life , I become ashame. So therefore I have in all my practice contact with my heart and try to teach by having a dialog heart to heart.

Yoga is not about self-improvement; it´s about self-acceptance "Gurmukh Kaur Khalsa" "It is not how fare you can go It is how deep you will go"