MBSR står for Mindfulness-baseret stressreduktion.

Det er et videnskabeligt 8-ugers program, der beviseligt forbedrer mental sundhed, forebygger og helbreder stress, depression og en række andre lidelser.
Programmet anvender intensiv træning i mindfulness, så du kan forbedre dit helbred og din livskvalitet, samt håndtere symptomer på stress, angst og depression, uanset om du er syg eller rask.
I programmet træner du i at forholde dig til de tanker og følelser, der dukker op, med en kærlig og accepterende opmærksomhed. Også selv om det er tanker, du egentlig ikke har lyst til at have. På den måde kan du træne dig selv i at være fuldt opmærksom og til stede i nuet. Samtidig med, at du arbejder med dine reaktionsmønstre og din vanetænkning.

I MBSR-programmet er meditationsteknikker og simple fysiske yoga-øvelser taget ud af deres oprindelige religiøse kontekst og tilpasset til mennesker i en vestlig kultur. I modsætning til mange af de andre tilgængelige tilbud om mindfulness, så er MBSR-programmet underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning. Sindet kan trænes ligesom kroppen.

Der er videnskabelig dokumentation for, at mentalt helbred kan trænes i lighed med det fysiske helbred, og at MBSR kan bruges som teknik. Det er afgørende, at det gøres på et seriøst fundament. Derfor er det udelukkende fagfolk, der lever op til de internationale standarder for MBSR-undervisning, som står for MBSR-kurserne hos Dansk Center for Mindfulness.

Hvorfor et kursus?
Mange tager et mindfulness kursus for f.eks. at skærpe opmærksomheden på deres kommunikation på jobbet, i parforholdet eller i forhold til sine børn. Andre tager kurset for at opøve et større nærvær og blive bedre til at håndtere stress. Og nogen deltager for at øge sin egen-omsorg og trivsel og opnå en større tillid. Du behøver ikke at være stressramt for at deltage.
Målgruppen er både private og professionelle, som ønsker personlig og faglig udvikling.
I forløbet arbejder vi med forskellige opmærksomhedsøvelser, og du bliver forsynet med en ”værktøjskasse” til at håndtere stress og stressfyldte situationer. Herudover lærer du at skærpe din opmærksomhed på kommunikation i forskellige relationer, arbejdsrelateret som privat. Vi arbejder med opmærksomhed på åndedrættet, kropsscanning og mindfulyoga. Indsigt i og viden om de fysiske og psykiske aspekter ved stress. Samt meditation både siddende,  stående og i bevægelse.

Intro møde den:  11 aug. 2020

Dato: 

Sted: LagoCph, Nørre Søgade 27A st.tv. 1370 København K.

Pris og tilmelding:
Tilmelding inden den 1 september giver 500.- rabatt + 500.- rabat til studerende, arbejdsløse og pensionister

Priset for forløbet er 3800kr. som inkluderer 26 timers undervisning i lyse lokaler, lydfiler med meditationer, kropsscanning, mindful yoga samt kursusmanual.
Samt en hel lørdag (kl. 9.00–15.00) i stilhed.

Kursusprisen svarer til 145 kr. pr. time (ofte betaler man mellem 500‑1000 kr. for en times behandling/psykolog/coaching.) 
Virksomheder +25 % moms. Lille eksklusivt hold — kun 12 pladser.)

Vi er to underviser som begge to er uddanndet på Danske Center of Minfulness i MBSR fra Århus Universitet. 

Kontakt & tilmedling & mere information; skriv til louisejuelseverin@gmail.com eller ring på 30316236 

Kærlig Hilsen & Vel mødt :-)

 Louise & Sylvia